Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er voor mensen die hulp in en aan huis nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Die hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt.

U kunt aanspraak maken op de Wet maatschappelijk Ondersteuning wanneer u te maken heeft met de volgende situaties:

  • Als u door ouderdom hulp nodig heeft.
  • Indien u een lichamelijke berperking heeft.
  • Indien u een verstandelijke beperking heeft.
  • Indien u een chronische ziekte heeft.
  • en bij psychiatrische aandoeningen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Indien u aanspraak kunt maken op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) helpt de gemeente u hierbij. Het doel van de gemeente hierbij is dat u veilig kan wonen en kan blijven deelnemen aan de samenleving. De wet verplicht de gemeente om een compensatieplicht, dat wil zeggen de beperkingen (zoals huishoudelijke beperkingen) die iemand ondervindt worden gecompenseerd door voorzieningen aan te bieden. De voorzieningen die onder andere worden aangeboden via Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunnen ook aanpassingen aan een woning zijn.

Het MasterWall BOB-in-systeem als onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning


Omdat u zo lang als mogelijk thuis wil blijven wonen en niet wil verhuizen kan uw huidige woning u hierbij helpen. Technische aanpassingen en diensten in uw huis verhogen het comfort, de veiligheid en het gemak wat u ervaart in uw huis. Het MasterWall BOB- in-systeem kan u hierbij helpen.

Het MasterWall BOB- in-systeem is een innovatieve bouwmethode die duurzaam en levensloopbestendig bouwen creëert, bij zowel nieuwbouw als verbouw van uw woning. Leidingen in de muren worden bijvoorbeeld al prefab (voor gefabriceerd) geleverd. Frezen in uw muren is hierdoor verleden tijd. De voordeel hiervan is een aanzienlijke kostenbesparing maar het scheelt ook in tijd, troep en overlast in uw huidige woning of nieuwbouw project.

MasterWall oplossingen als onderdeel van de Wet maatschappelijk ondersteuning

Via de MasterWall BOB-in-systemen kan uw gemeente u ook op langer termijn verder helpen. Het systeem zorgt ervoor dat u langer thuis kan blijven wonen. Met het MasterWall systeem kan uw woning eenvoudig aangepast worden op de zorgbehoefte en blijft het hiermee ook betaalbaar.

Hoe kan ik contact opnemen met de gemeente over de Wet Maatschappelijk Ondersteuning?

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wet maatschappelijk ondersteuning / WMO-loket. Andere gemeenten kiezen ervoor dat u via de sociale wijkteams uw hulpvraag kunt indienen. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. Ons advies is neem contact op met uw eigen gemeente over de te nemen stappen. Vervolgens zorgen wij ervoor dat u bij de nieuwbouw of verbouw van uw woning optimaal gebruik kunt maken van de Wet maatschappelijk ondersteuning.

Contact en advies over Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Meer weten over de mogelijkheden om het MasterWall BOB-in-systeem in te zetten als onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO